Sammanträdeskalender
Ladda ner Acrobat Reader - Länk till Föredragningslista
- Länk till Protokoll
- Länk till Handlingar
- Länk till Bilagor
Välj år: Standardtiden för sammanträden står i kolumnen tid. Skulle ett sammanträde vara en annan tid står denna efter aktuellt datum.
Våren Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Kommunfullmäktige 18:30
27
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
24
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
31
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
28
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2
26
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1
16(kl. 16:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2Läs bilaga 3
Kommunrevisionen 17.00
12
Läs protokoll
8(kl. 1300)
Läs protokoll
8
Läs protokoll
5
Läs protokoll
3
Läs protokoll
  
Kommunstyrelsen 14:00
11
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
1
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingar
1
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
5
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2
3
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingar
31
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2Läs bilaga 3
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 08:30
18
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingar
21(kl. 1300)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
25(kl. 1500)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
8
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
15
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingar
12
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1
10
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1
19(kl. 1400)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
14
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15
18
Läs protokoll
8
15
Läs protokoll
12
10
Läs föredragningslistaLäs protokoll
7
Läs protokoll
Kulturnämnden 15:00
17(kl. 15.00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
14
Läs föredragningslistaLäs protokoll
14
Läs föredragningslistaLäs protokoll
11
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs bilaga 1
16
Läs föredragningslistaLäs protokoll
13
Läs föredragningslistaLäs protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 15.00
31
Läs föredragningslistaLäs protokoll
28(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
28(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
  
2(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
30
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
  
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00
19
Läs föredragningslistaLäs protokoll
16
Läs föredragningslistaLäs protokoll
16
Läs föredragningslistaLäs protokoll
29
Läs föredragningslistaLäs protokoll
13
Läs föredragningslistaLäs protokoll
11
Läs föredragningslistaLäs protokoll
15
Läs föredragningslistaLäs protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15.00   
9(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
9(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
6(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
4(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
8(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
Skolnämnden 15:00
19(kl. 08:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
2
Läs föredragningslistaLäs protokoll
9
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingarLäs bilaga 1
6
Läs föredragningslistaLäs protokoll
4
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
  
Skolnämndens arbetsutskott 08:30
19(kl. 10:00)
Läs protokoll
23
Läs protokoll
23
Läs protokoll
20(kl. 08.30)
Läs protokoll
     
Socialnämnden 13:00
13(kl. 10:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingarLäs bilaga 1
19
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
17
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2Läs bilaga 3Läs bilaga 4
17
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingar
20
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2Läs bilaga 3
19
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
16
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
Socialutskottet samt socialnämndens arbetsutskott 13.00
13(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
3(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
3(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
31(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
  
5(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
9(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
Tekniska nämnden 17:00
18(kl. 17:15)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
8
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
15
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2Läs bilaga 3
12
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
9
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
7
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
Tekniska nämndens arbetsutskott 14.00
25
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
22
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
29
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
27
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
24
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
  
Valnämnden 17:00      
30(kl. 1500)
Läs protokoll
  
9(kl. 1500)
Läs protokoll
  
Vård och omsorgsnämnden 08:00            
Vård och omsorgsnämndsutskottet 08:00            
Överförmyndarnämnden 15.00            

Hösten Tid Jul Aug Sept Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 18:30      
29
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1
27
Läs föredragningslistaLäs handlingarLäs bilaga 1
24
Läs föredragningslistaLäs handlingar
15(kl. 17:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1
Kommunrevisionen 17.00      
6
Läs protokoll
        
Kommunstyrelsen 14:00      
6
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2
4
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1
8
Läs föredragningslistaLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2
29
Läs föredragningslistaLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2Läs bilaga 3
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 08:30   
23
Läs föredragningslistaLäs handlingarLäs bilaga 1Läs bilaga 2
20
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
18
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingarLäs bilaga 1
15
Läs föredragningslistaLäs handlingar
6
Läs föredragningslistaLäs handlingar
Kommunstyrelsens personalutskott 13:15   
23
20
Läs protokoll
18
15
Läs protokoll
6
Kulturnämnden 15:00      
19
Läs föredragningslistaLäs protokoll
17
Läs föredragningslistaLäs protokoll
14
Läs föredragningslistaLäs protokoll
13(kl. 14:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 15.00      
5(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
3(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
31(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
28(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
  
Miljö- och byggnadsnämnden 15:00   
24
Läs föredragningslistaLäs protokoll
21
Läs föredragningslistaLäs protokoll
10(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
19
Läs föredragningslistaLäs protokoll
16
Läs föredragningslistaLäs protokoll
14
Läs föredragningslistaLäs protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 15.00   
17(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
13(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
12(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
9(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
7(kl. 15:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
Skolnämnden 15:00      
6(kl. 08:30)
Läs föredragningslistaLäs handlingar
5(kl. 15:30)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
9
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
14(kl. 09:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
Skolnämndens arbetsutskott 08:30   
24
Läs protokoll
21(kl. 08.30)
Läs protokoll
  
29(kl. 09:00)
14(kl. 09:00)
Socialnämnden 13:00      
22(kl. 12:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
20(kl. 13.00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
11(kl. 08:00)
Läs föredragningslista
14(kl. 09:00)
Läs föredragningslista
15
Läs föredragningslistaLäs protokoll
Socialutskottet samt socialnämndens arbetsutskott 13.00
7(kl. 08:00)
4(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
8(kl. 13:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
6(kl. 10:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
3(kl. 13:00)
8(kl. 13:00)
Tekniska nämnden 17:00   
23
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
20
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
18
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
2
Läs föredragningslista
15
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
13
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
Tekniska nämndens arbetsutskott 14.00   
15(kl. 10:00)
Läs föredragningslistaLäs protokoll
6(kl. 10:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
4(kl. 10:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
8(kl. 10:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
29(kl. 10:00)
Läs föredragningslistaLäs protokollLäs handlingar
  
Valnämnden 17:00            
Vård och omsorgsnämnden 08:00            
Vård och omsorgsnämndsutskottet 08:00            
Överförmyndarnämnden 15.00