Föreningar

I Kristinehamn finns ett rikt föreningsliv med bra och stor verksamhet samt många fina föreningsdrivna anläggningar.

Kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål
Kommuninvånarna, särskilt då barn och ungdom, skall erbjudas ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Föreningar skall så långt möjligt svara för dessa verksamheter och aktiviteter. Kommunen, genom kultur- och fritidsnämnden, stödjer föreningsverksamheter och drift av anläggningar, särskilt de som riktas till barn och ungdom, genom kontant föreningsstöd (bidrag). De ekonomiska bidragen skall rättvist fördelas mellan flickors och pojkars kultur- och fritidsaktiviteter.


   
 
Visa kategori: 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla

SENSUS (Studieförbund)
Drottninggatan 26
652 25 Karlstad

Kansli 054-13 71 13
Kontaktperson Ingrid Kåwe
Mobiltelefon 070-834 43 77
E-Mail ingrid.kawe@sensus.se
Webbadress http://www.sensus.se

SISU Idrottsutbildarna (Studieförbund)
Box 10
651 02 Karlstad
Besöksadress: Centralplan 7, Karlskoga

Kansli 010-476 47 16
Kontaktperson Peter Stevenson
Fax nr 0586-303 29
Mobiltelefon 070-573 03 33
E-Mail peter.stevenson@sisuidrotsutbildarna.se
Webbadress http://www2.sisuidrottsutbildarna.se/varmland/t1.a

SKPF Svenska Kommunalpensionärernas Förbund avd 14 (Övrig förening)
84. SKPF Avd 14
681 84 Kristinehamn
Besöksadress: Biblioteksgatan 2

Kansli 0550-820 31
Telefon hem 0550-126 71
Kontaktperson Anneli Ericsson
Kontaktperson Anita Ahlström
Telefon hem 0550-540 13
Fax nr 0550-820 31

Skärgårdskappellet ideell förening (Övrig förening)
c/o Svenska Kyrkan
Box 106
681 23 Kristinehamn

Kansli 070-234 53 45
Kontaktperson Pelle Svedberg
Telefon hem 0550-147 41
Telefon arbete 0550-879 39
Kontaktperson Kristina Hultén
E-Mail pelle.svedberg@svenskakyrkan.se
Webbadress http://www.kapellet.nu

SMU Björneborg (Övrig förening)
c/o Niklas Gustavsson
Verkstadsgatan 27
680 71 Björneborg

Telefon hem 0550-274 03
Kontaktperson Elin Söderlund
Kontaktperson Niklas Gustavsson
Telefon arbete 070-301 57 98
Telefon arb 070-630 48 46
Telefon hem 0550-278 06
E-Mail turbo__92@hotmail.com

SMU Nysund-Rudskoga (Övrig förening)
Missionsskyrkan
Lantmannavägen 1
693 70 Åtorp

Kansli 0586-73 00 22
Kontaktperson Ulrika Gustavsson
Telefon hem 0586-73 04 72
Fax nr 0586-73 00 22
E-Mail smu@missionskyrkan.info kontakt@missonskyrkan.info
Webbadress http://www.missionskyrkan.info

SMU Ölme (Övrig förening)
c/o Maria Larsson
Ölme Månstad 4
681 94 Kristinehamn

Kansli 0550-330 35
Telefon hem 0550-311 00
Kontaktperson Johanna Mattsson
E-Mail olmesmu@hotmail.com

Spegelglas (Övrig förening)
Magasinvägen 64
681 53 Kristinehamn

Kontaktperson Simon Larsson
Telefon hem 0550-828 35
Telefon arbete 070-610 88 43
Kontaktperson Therese Lindahl
Telefon hem 0550-806 28
E-Mail info@spegelglas.se
Webbadress http://www.spegelglas.se

SPF-BRO Pensionärsförening (Övrig förening)
Spelmansgatan 13
681 31 Kristinehamn

Telefon hem 0550-166 51
Kontaktperson Vilmar Torneborg
Mobiltelefon 070-521 56 82
E-Mail vilmart@hotmail.com
Webbadress http://www.spfpension.se

SRF Värmlands län (Övrig förening)
Spelmansgatan 19 B
681 31 Kristinehamn

Kansli 0550-832 10
Kontaktperson Dan Andersson
Kontaktperson Bengt Wärme
Telefon arbete 0550-832 10
Telefon arb 0550-832 13
Fax nr 0550-197 00
E-Mail kansli@srfvarmland.org
Webbadress http://www.srfvarmland.org

Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen (Studieförbund)
Spelmansgatan 44
681 50 Kristinehamn

Kontaktperson Maria Colden
Kontaktperson Sylvia Eriksson
Telefon arbete 0550-184 35 / 0730- 67 20 96
Telefon arb 0550-808 72
Fax nr 0550-898 38
E-Mail maria.colden@studieframjandet.se
Webbadress http://www.studieframjandet.se

Studieförbundet Bilda (Studieförbund)
Lantvärnsgatan 10
652 21 Karlstad

Kansli 054-19 61 63
Kontaktperson Tina Bergenbrink
E-Mail tina.bergenbrink@bilda.nu
Webbadress http://www.bilda.nu

Studieförbundet Vuxenskolan (Studieförbund)
Stapelgatan 2
652 24 Karlstad

Kansli 054-22 15 40
Kontaktperson Anders Heimer
Telefon arbete 070-528 89 27
Kontaktperson Leif Andersson
Telefon arb 070-486 60 49
E-Mail sodravarmland@sv.se
Webbadress http://www.sv.se/sodravarmland

Svenska Kommunal Pensionärernas Förbun Avd. 14 (Övrig förening)
Biblioteksgatan 2
Avlämningställe 84
68184 Kristinehamn

Kansli 0550-820 31
Telefon hem 0550-126 71
Kontaktperson Annelie Ericsson
Kontaktperson Anita Ahlström
Telefon hem 0550-540 13
Fax nr 0550-820 31

Sverige Amerika Centret (Kulturförening)
Box 331
651 08 Karlstad
Besöksadress: Residenstorget 1, Karlstad

Kansli 054-671 51 00
Telefon hem 0563-52147
Kontaktperson Erik Gustavson
Kontaktperson Gunnel Lunde
Telefon arbete 054-671 51 10
Telefon hem 070-576 66 41
Telefon arb 054-671 51 12
Fax nr 054-67 15 29
E-Mail info@swedenamerica.se
Webbadress http://www.swedenamerica.se

Sveriges pensionärers Riksförbund Avd 25 (SPRF avd 25) (Övrig förening)
Biblioteksgatan 2
681 30 Kristinehamn

Kontaktperson Ulf Kroon
Telefon hem 0550-191 52
Kontaktperson Irma Carlsson
Telefon hem 0550-813 22

Sällskapet för naturskydd, Naturskyddsföreningen (Övrig förening)
c/o Christina Brunesll
Lisas Höjd 36
681 43 Kristinehamn

Kontaktperson Christina Brunsell
Telefon hem 0550-127 11
Kontaktperson Björn Broqvist
Telefon hem 0550-812 94
E-Mail christina.brunsell@telia.com
Webbadress http://www.kristinehamn.snf.se

Södermalmskolans if (Idrottsförening)
c/o KFUM
Box 124
681 25 Kristinehamn

Kontaktperson Anneli Carlsson
Telefon arbete 0550-124 31
Kontaktperson Hillevi Matsson
Telefon arb 0550-124 31
E-Mail info@kfumkristinehamn.se